Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Ardel Leopold

Data ostatniej modyfikacji:
18-06-2014
Część naukowa
NazwiskoArdel
Imię / ImionaLeopold
Pseudonim
Data urodzenia15-VIII-1890
Miejsce urodzenia (przynależy)Rzeszów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjisierżant
Przydział4.pp III Brygady, II baon 2.pp II Brygady, 3. pp II Brygady
Imię matkiWanda z d. Siegal
Imię ojcaWilhelm
Zawódaplikant adwokacki
Stan
Wyznanie
SygnaturaOss. 15813/I; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010, s. 145.
Przebieg służbyWstąpił do Legionów 15 II 1915 r. Od VII 1915 r. służył w 4.pp III Brygady. Został ranny w bitwie pod Jastkowem. Po powrocie do zdrowia uczestniczył w kampanii wołyńskiej najprawdopodobniej w II baonie 2.pp II Brygady. Wyrokiem Sądu Dywizji Krajowej w Bernie z dnia 14 III 1916 r. został skazany na siedem miesięcy więzienia, jednak wyrok kary odroczono do zakończenia wojny. Od 21 V 1916 r. przydzielony do 3. pp II Brygady. 19 X 1917 r. jako czasowo niezdolny do służby otrzymał roczny urlop zdrowotny. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości.