Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Appel Bruno

Data ostatniej modyfikacji:
25-07-2014
Część naukowa
NazwiskoAppel
Imię / ImionaBruno
Pseudonim
Data urodzenia13-V-1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Lwów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipodoficer
Przydział4. komp. III baonu 1. pp., 4. pp III Brygady
Imię matkiChaia (Klara) z d. Sobel
Imię ojcaBertold
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaOss.15816/I; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010, s. 142.
Przebieg służbyDo Legionów wstąpił 6 VIII 1914 r. Był żołnierzem baonu uzupełniającego, a od 10 XI 1914 r. 4. komp. III baonu 1. pp. Podczas walk pod Anielinem ciężko zachorował, został odesłany do szpitala, a po wyleczeniu zwolniony z Legionów. Od 11 do 30 V 1915 r. przebywał w Stacji Zbornej Legionów w Wiedniu. Od 2 VI do 1 VIII 1915 r. służył w kompanii sztabowej Legionów w Kozienicach, a następnie został przydzielony do 4.pp III Brygady. 6 VII 1916 r. podczas bitwy pod Kostiuchnówką został ranny i wzięty do niewoli rosyjskiej. wrócił na teren zaboru austriackiego po zwolnieniu z niewoli 8 IV 1918 r. Od 10 VI 1918 r. został wcielony do 30.pp armii austriackiej. Od 23 XI 1918 r.służył w WP w 4.pp, a od 28 I 1920 r. był szefem kompanii sztabowej 2. DP. Od 10 VII 1920 r. ponownie służył w 4.pp i uczestniczył w walkach z bolszewikami. po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej był podoficerem zawodowym w stopniu sierżanta, a następnie chorążego w 4.pp. W 1940 r. został aresztowany przez NKWD w województwie lwowskim i prawdopodobnie niedługo potem zamordowany. Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym (?) Krzyżem Zasługi, Medalem za wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, odznaką 4.pp i odznaką Orlęta.