Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Apfelsüss Dawid

Data ostatniej modyfikacji:
25-07-2014
Część naukowa
NazwiskoApfelsüss
Imię / ImionaDawid
PseudonimBerek
Data urodzenia23-IX-1894
Miejsce urodzenia (przynależy)Przemyśl
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjisierżant
Przydział2.komp.III baon 1.pp. I Brygady
Imię matkiFani z d. Oberhard
Imię ojcaAbraham
Zawódurzędnik
Stan
Wyznanie
SygnaturaAAN, ZLP sygn 423.Wnioski awansowe b.Legionistów - funkcjonariuszy państwowych CAW 120.63.1028; Oss. 15813/I; M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010, s. 139-140.
Przebieg służbyOd 1911 r. należał do Związku Strzeleckiego w Przemyślu. Do LP wstąpił 4 VIII 1914 r. przydzielony do 2 komp.III baon 1 pp. I Brygady. 21 VI 1915 r. został ranny w boju pod Kozinkiem. Po odbyciu leczenia w Szpitalu Rezerwowym nr 16 w Wiedniu, 23 IX 1915 r. zwolniony z Legionów. Według wniosku o odznaczeniu niepodległościowe, po rekonwalescencji wrócił do pułku, w którym służył do kryzysu przysięgowego, a następnie został wcielony do 20.pp armii austriackiej i wysłany na front włoski. Do WP wstąpił 1 VIII 1919 r. i przydzielony do 1. pp. uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zdemobilizowaniu w IV 1921 r. powrócił do Przemyśla. Odznaczony Krzyżem Niepodległości i odznaką "Za Wierną Służbę".