Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Aleksandrowicz Wacław

Data ostatniej modyfikacji:
02-08-2014
Część naukowa
NazwiskoAleksandrowicz
Imię / ImionaWacław
Pseudonim"Wacław"
Data urodzenia21-I-1884
Miejsce urodzenia (przynależy)Warszawa
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział1.pp LP, POW
Imię matkiEleonora
Imię ojcaLudwik
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik, mps w MPW.
Przebieg służbyOd 1908 należał do ZWC a potem do ZS. Ukończył kurs oficerski ZS w Krakowie. Po wybuchu wojny dowodził 3. plutonem 9.komp.strzeleckiej. Potem objął dowództwo 3 komp. V baonu 1.pp LP. 9 X 1914 otrzymał awans do stopnia porucznika piechoty. Według dokumentacji Komendy LP awans na chorążego nastąpił 26 V 1915, awans na ppor.1 IV 1916 roku. 15 IV 1915 został dowódcą plutonu 4 komp. VI baonu I Brygady LP i z przerwami na leczenie pełnił tę funkcję aż do kryzysu przysięgowego. Ranny 6 XI 1915 podczas walk pod Wielką Miedwieżą na Wołyniu, do 15 XII tego roku leczył się w szpitalach w Krakowie, Nowym Targu i Zakopanem. Powrócił do służby w linii i podczas bitwy pod Kostiuchnówką został po raz kolejny ranny (5 VII 1916). Przebywał w szpitalu w Krakowie. Po powrocie do służby i odmowie przysięgi, został Internowany przez Niemców w Beniaminowie. Po zwolnieniu w dniu 1 II 1918 wstąpił do POW w Krakowie i dowodził sekcją w Oddziale Lotnym. Uczestniczył w rozbrajaniu garnizonu austriackiego w Krakowie. 1 XI 1918 awansowany do stopnia porucznika piechoty, przydzielony do 5.pp Leg.walczył z Ukraińcami w okolicach Lwowa. W 1919 przeniesiony jako dowódca komp. do 6.pp Leg. Ranny 9 VII 1919 podczas walk z bolszewikami, trafił do szpitala a po powrocie do służby od 30 VIII tego roku dowodził 2 komp. od 4 XII 1915 roku 5.komp. Od 19 IV do 25 V 1920 roku leczył się z choroby, a po powrocie do pułku od 1 VII tego roku dowodził 8.komp. 10 IX 1920 został oddany do dyspozycji dowództwa 2 Armii i służył w nim aż do zakończenia działań wojennych. 20 I 1921 został przydzielony do 2.komp.6. pp Leg. a 25 X 1921 przeniesiony do rezerwy. Zweryfikowany jako kapitan rezerwy ze starszeństwem z 1 VI 1919. Powrócił na krótko do służby, by 31 III 1926 zostać przeniesionym do rezerwy. Zginął w następstwie niewłaściwego obchodzenia się z bronią w dniu 19 V 1926. Odznaczony KN, KW.