Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Albinowski Roman

Data ostatniej modyfikacji:
25-07-2014
Część naukowa
NazwiskoAlbinowski
Imię / ImionaRoman
Pseudonim
Data urodzenia6-VII-1858
Miejsce urodzenia (przynależy)Tarnów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział
Imię matkiJulia z d.Baniakowska
Imię ojcaMarceli
ZawódKpt rezerwy, starszy radca skarbowy.
Stanżonaty z Bronisławą z d.Staszkiewicz
Wyznanie
SygnaturaOss.15813/I; CAW 120.63.746; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I A-F.
Przebieg służbyKpt.rezerwy armii austro-węgierskiej, był od 1913 roku instruktorem "Sokoła" a w sierpniu 1914 roku jednym z organizatorów Legionu Wschodniego i członkiem CKN. Jako ppłk objął stanowisko zastępcy komendanta Legionu. Na bazie konfliktu wywołanego antylegionową propagandą szerzoną przez CKN, złożył dowodzenie a po rozwiązaniu Legionu Wschodniego został komendantem Szkoły Podchorążych LP w Krakowie, Jabłonkowie, Marmaros-Sziget i Kamieńsku (28 X 1914 - 30 V 1915). Jednocześnie był od 2 II 1915 komendantem Stacji Zbornej LP w Marmaros-Sziget. 31 V 1915 mianowany komendantem Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku. 14 XI 1915 przydzielony został do Stacji Zbornej LP we Lwowie, komendantem Stacji Zbornej LP w Przemyślu, wreszcie od 31 III 1916 Stacji Zbornej w Wiedniu. 6 III 1917 na powrót mianowany komendantem Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku a już 12 V 1917 komendantem Stacji Zbornej LP w Rembertowie.. Po kryzysie przysięgowym służył od 20 VIII 1917 roku w Stacji Zbornej LP w Warszawie, ale już 13 IX 1917 przeniesiony do rezerwy personalnej Dowództwa uzupełnień PKP. Stawał przed Komisją Superarbitracyjną, która orzekła zdolność do lekkiej służby. 12 I 1918 zwolniony z PKP na własna prośbę. Od 26 XI 1918 w WP, służył w poza frontem. 26 I 1922 przeszedł do rezerwy w stopniu ppłk piechoty. Zmarł w Krakowie 20 X 1922 i tam pochowany. Odznczony m.in.KN.