Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Achtyl Piotr

Data ostatniej modyfikacji:
06-01-2015
Część naukowa
NazwiskoAchtyl
Imię / ImionaPiotr
Pseudonim
Data urodzenia29-III-1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Mielec
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji56709
PrzydziałVI baon 1.pp LP, CBW DW NKN
Imię matkiMaria z d. Podolska
Imię ojcaJan
Zawódrymarz
Stan
Wyznanierzymsko--katolickie
Sygnatura1.pp CAW 120.63.630; Oss.15813/I; CAW 120.63.1028; CAW, KN 10 XII 1931; J.Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008; AAN, ZLP Wnioski awansowe b. Legionistów - funkcjonariuszy państwowych, teka 170.
Przebieg służbyPo ukończeniu 5 klas szkoły powszechnej rozpoczął zarobkowanie jako rymarz, a jednocześnie aktywnie działał w Związku Strzeleckim. W sierpniu 1914 wymaszerował do Krakowa, gdzie przydzielono go do VI baonu 1.pp. Walczył z baonem pod Laskami i Krzywopłotami, gdzie został ranny. Opuścił baon 18 XI 1914, superarbitrowany w Kętach 24 III 1915, decyzję o częściowej niezdolności do służby zatwierdziła komisja w Morawskiej Ostrawie 7 IV 1915 roku. Następnie w odbywał służbę w intendenturze oraz w CBW DW NKN. W czerwcu 1917 r. otrzymał przydział do II baonu 1. pp LP, a po kryzysie przysięgowym został jako poddany galicyjski wcielony do c.k. armii i skierowany na front włoski. W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w walkach o Lwów i w wojnie polsko-ukraińskiej. Od 1921 roku służył w Policji Państwowej początkowo w Pilźnie, a od 1937 r. w Mielcu. Zmarł 29 marca 1985 roku, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu. Odznaczony KN, odznaką "Za Wierną Służbę", Krzyżem Legionowym, Medalem Dziesięciolecia, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.