Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Abłamowicz Konstanty

Data ostatniej modyfikacji:
20-10-2014
Część naukowa
NazwiskoAbłamowicz
Imię / ImionaKonstanty
Pseudonim"Tatar" „Abdank", „Kostek"
Data urodzenia17-IV-1884
Miejsce urodzenia (przynależy)Nehoreło pow. Słuck
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor. kaw. 16282 (37098)
Przydział1.szwadron ułanów W.Beliny-Prażmowskiego, 1.p.uł.LP
Imię matkiMaria
Imię ojcaKazimierz
Zawódhandlowiec
Stan
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW 1.p.uł.LP; CAW 120.63.746; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; R.O.1923; R.O.1924; M.Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, s.1-5; P.Hubiak, Belina z jego ułani, Kraków 2003.
Przebieg służbyOd 1901 roku działał w socjalistycznym "Promieniu", działał w PPS i w 1903 został po raz pierwszy aresztowany. Uczestniczył w rewolucji 1905-1907. Członek Związku Strzeleckiego od 1911 roku, wyruszył z Krakowa z 14.kompanią strzelecką w dniu 10 VIII 1914. 2 września przeniesiono go na zastępcę dowódcy 5,szwadronu. 5 IX 1914 wraz z B.Wieniawą-Długoszowskim, po utarczce z rosyjskim 5. pułku dragonów, opanował Końskie. Następnie uczestniczył w walkach pod Nowym Korczynem i w odwrocie przez Ulinę Małą. Od 5 X 1914 dowodził oddziałem gospodarczym 1. P.Uł. Walczył w pułku przez całą kampanie Legionów. Od kwietnia do października 1915 leczył się w szpitalu garnizonowym w Krakowie. Po powrocie do służby pełnił funkcję oficera gospodarczego dyonu i pułku. 6 VIII 1915 otrzymał awans na podporucznika kawalerii, służył w 4 szwadronie i przejściowo 5 szwadronie kawalerii. Po kryzysie przysięgowym VII 1917) został Internowany przez Niemców w Beniaminowie (do III 1918), służył potem w POW.10 listopada 1918 roku był jednym z witających Piłsudskiego po jego powrocie z Magdeburga i przez pewien czas był Jego adiutantem. W l.1920-1923 pracował w poselstwie polskim w Estonii. początkowo jako zastępca delegata wojskowego, a od 18 IV 1921 attache" wojskowy.. l I 1927 został awansowany do stopnia pppłk ze starszeństwem od 1 VII 1925. 23 V 1927 został zastępcą dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, w tym okresie zaliczył także kurs dowódców pułków w Rembertowie (26 IX-30 XI 1927). Od I 1928 dowodził 11.Pułkiem Ułanów. W 1930 przeniesiony w stan spoczynku. W okresie okupacji działał w konspiracji piłsudczykowskiej, m.in w Kadrze Polski Niepodległej. 12 IV 1944 aresztowany i osadzony na Pawiaku, został w dniu 11 V 1944 rozstrzelany przez Niemców w ruinach getta. Po wojnie pochowano go w kwaterze powstańczej na cmentarzu Wolskim w Warszawie. Odznaczony m.in.VM 5 klasy, KN, KW.