Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Ablewicz Tadeusz

Data ostatniej modyfikacji:
02-02-2017
Część naukowa
NazwiskoAblewicz
Imię / ImionaTadeusz
Pseudonim
Data urodzenia7-III-1894
Miejsce urodzenia (przynależy)Mszana Dolna
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.LP
Przydział1.pp, LP, Kompania Narciarska LP, 3.pp LP, 5.pp LP, Komenda LP, PKP
Imię matki
Imię ojca
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaOss.15812 I/1; AAN ZLP sygn.270; P.Babinetz, Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem 1900-1918, Krosno 2007; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik, mps w MWP; Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 r., (wyd. Departament Wojskowy NKN), s. 1
Przebieg służbyNależał do organizatorów Związku Strzeleckiego w Krośnie (1912-1914). Do Legionów zgłosił się wraz z kompanią krośnieńską 15 sierpnia 1914 r. Pełnił służbę w 1.pp LP, następnie (do 23 marca 1915 r.), w dowodzonej przez Mariusza Zaruskiego Kompanii Narciarskiej LP. 11 lutego 1915 r. odnotowany jako chory w szpitalu rezerwowym nr 2 Albrechtskaserne w Wiedniu. Wiosną tego roku odnotowany w 1. komp. baonu uzupełniającego A.Galicy, następnie jako sierżant (od 24 marca 1915 r.) skierowany został do 10. komp. 3.pp Legionów. Kolejno służył w Komendzie Legionów, z formalnym przydziałem do 5.pp. 1 stycznia 1917 r. mianowany chorążym. Po kryzysie przysięgowym służył w Polskim Korpusie Posiłkowym, 1 listopada 1917 r. mianowany ppor. piechoty. Po próbie przejścia frontu pod Rarańczą (15-16 lutego 1918 r.) został internowany i oskarżony w procesie legionistów w Marmarosz-Sziget (8 czerwca - 30 września 1918 r.). Uwolniony po cesarskiej abolicji, wstąpił w listopadzie 1918 roku do służby w Wojsku Polskim. 3 grudnia 1918 r. przydzielony do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie w Powiatowej Komendzie Uzupełnień Sanok, gdzie służył do 20 stycznia 1920 r. Zweryfikowany jako kapitan ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku, przeszedł do rezerwy. Zamieszkał w Jedliczu i podjął zatrudnienie w miejscowej rafinerii. Działał w Związku Legionistów. Zmarł po 1933 roku. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych.