Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Adamowicz Ryszard, Roch

Data ostatniej modyfikacji:
28-06-2014
Część naukowa
NazwiskoAdamowicz
Imię / ImionaRyszard, Roch
Pseudonim
Data urodzenia16-VIII-1892
Miejsce urodzenia (przynależy)Kochanówka pow. Zasław
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.
PrzydziałOddział Techniczny DW NKN,
Imię matkiTekla z Krajewskich
Imię ojcaKonstanty
Zawódstudent politechniki w Göthen
StanŻonaty z Zeydler-Zborowską
Wyznanie
SygnaturaW.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I A-F.
Przebieg służbyPrzed I wojną światową działał w ZS. Do LP wstąpił 31 VIII 1914 roku. Do 1 III 1917 roku służył jako kierownik Oddziału Technicznego DW NKN, od 1 III do 1 XII 1917 pracował jako referent techniczny w Krajowym Inspektoracie Zaciągu. Jednocześnie służył w POW, ukończył kurs podoficerski (15 V - 6 VII 1915) i szkołę oficerską (22 X - 14 XII 1916). Do 1 VII 1917 był instruktorem w V okręgu POW i zorganizował późniejszy obwód w Praszce. Między 3 IX 1917 a 11 II 1918 był komendantem obwodu Widawa. Po kryzysie przysięgowym służył w PSZ. Był referentem technicznym (1 XII 1917 15 I 1918) w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Awansował na podporucznika kancelaryjnego w dniu 5 I 1918. Po aresztowaniu przez Niemców od 11 II do 8 V 1918 przebywał w więzieniu. Po uwolnieniu ukończył kurs wyszkolenia piechoty PSZ w Warszawie. Od 18 V do 10 IX był komendantem V Obwodu POW a następnie dowódcą Poczty. Po rozbrojeniu okupantów, wstąpił 22 XI 1918 do WP. Służył jako topograf w Wojskowym Instytucie Geograficznym a następnie w Oddziale II NDWP. Od 1 IIII 1921 w O.III NDWP, 7 X 1925 przeniesiony w stan nieczynny, a 31 I 1928 do rezerwy. Po kampanii 1939 roku przedostał się do Anglii, gdzie służył w dowództwie Polskich Sił Powietrznych. Zmarł 28 IV 1944 w Londynie. Odznaczony m.in. KN.